Provádím překlady odborných textů z a do anglického jazyka.

Každé zakázce věnuji maximální pozornost a péči. Při překladech aktivně spolupracuji se zákazníkem, abych co nejlépe poznala jeho vyjadřovací zvyklosti. Používám také interní slovníky a terminologické databáze klientů, které jsou zárukou konzistentní terminologie a tím kvalitnějšího překladu.

Vždy se snažím dodržovat grafickou úpravu předlohy včetně tabulek, rozvržení a použitého písma (platí zejména u needitovatelného zdroje, např. skenovaných dokumentů). Mým cílem je, aby se v textu snadno zorientoval i člověk bez znalosti cizího jazyka.

„Než s vámi budou moci lidé souhlasit, musí vám porozumět.”