• překladatelská praxe od roku 2005
  • státní jazyková zkouška
  • Certifikát Britské rady Certificate in Advanced English s mezinárodní platností
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Technologická, obor Technologie a management, zaměření Gumárenská a plastikářská technologie
  • pracovní zkušenosti z mezinárodní firmy zabývající se výrobou betonu, cementu a kameniva (překlady, zahraniční cesty, tlumočení)
  • doplňující pedagogické studium
  • pečlivost, zodpovědnost, cit pro jazyk